Κοιλιά

Coolsculpting Female Abdomen Before

Πριν

Coolsculpting Female Abdomen After

8 εβδομαδες μετα

Coolsculpting Female Abdomen Before

Πριν

Coolsculpting Female Abdomen After

12 εβδομαδες μετα

Coolsculpting Female Abdomen Before

Πριν

Coolsculpting Female Abdomen After

12 εβδομαδες μετα

Coolsculpting Female Abdomen Before

Πριν

Coolsculpting Female Abdomen After

12 εβδομαδες μετα

Coolsculpting Female Abdomen Before

Πριν

Coolsculpting Female Abdomen After

12 εβδομαδες μετα

Coolsculpting Female Abdomen Before

Πριν

Coolsculpting Female Abdomen After

12 εβδομαδες μετα

Coolsculpting Male Abdomen Before

Πριν

Coolsculpting Male Abdomen After

8 εβδομαδες μετα

Coolsculpting Male Abdomen Before

Πριν

Coolsculpting Male Abdomen After

12 εβδομαδες μετα

Coolsculpting Male Abdomen Before

Πριν

Coolsculpting Male Abdomen After

12 εβδομαδες μετα

Coolsculpting Male Abdomen Before

Πριν

Coolsculpting Male Abdomen After

12 εβδομαδες μετα

Πλαϊνά περιφέρειας (love handles)

Coolsculpting Female Side Before

Πριν

Coolsculpting Female Side After

8 εβδομαδες μετα

Coolsculpting Female Side Before

Πριν

Coolsculpting Female Side After

12 εβδομαδες μετα

Coolsculpting Female Side Before

Πριν

Coolsculpting Female Side After

12 εβδομαδες μετα

Coolsculpting Female Side Before

Πριν

Coolsculpting Female Side After

12 εβδομαδες μετα

Coolsculpting Male Abdomen Before

Πριν

Coolsculpting Male Abdomen After

12 εβδομαδες μετα

Εξωτερικό (ψωμάκια) & Εσωτερικό μηρών

Coolsculpting Female Thights Before

Πριν

Coolsculpting Female Thights After

8 εβδομαδες μετα

Coolsculpting Female Thights Before

Πριν

Coolsculpting Female Thights After

12 εβδομαδες μετα

Coolsculpting Female Thights Before

Πριν

Coolsculpting Female Thights After

12 εβδομαδες μετα

Κάτω από τους γλουτούς (banana roll)

Coolsculpting Female Banana Roll Before

Πριν

Coolsculpting Female Banana Roll After

8 εβδομαδες μετα

Βραχίονες (Μπράτσα)

Coolsculpting Female Arms Before

Πριν

Coolsculpting Female Arms After

8 εβδομαδες μετα

Coolsculpting Female Arms Before

Πριν

Coolsculpting Female Arms After

8 εβδομαδες μετα

Coolsculpting Female Arms Before

Πριν

Coolsculpting Female Arms After

8 εβδομαδες μετα

Coolsculpting Female Arms Before

Πριν

Coolsculpting Female Arms After

8 εβδομαδες μετα

Coolsculpting Female Arms Before

Πριν

Coolsculpting Female Arms After

8 εβδομαδες μετα

Coolsculpting Female Arms Before

Πριν

Coolsculpting Female Arms After

8 εβδομαδες μετα

Πιγούνι

Coolsculpting Female Face Before

Πριν

Coolsculpting Female Face After

8 εβδομαδες μετα

Coolsculpting Female Face Before

Πριν

Coolsculpting Female Face After

8 εβδομαδες μετα

Coolsculpting Female Face Before

Πριν

Coolsculpting Female Face After

8 εβδομαδες μετα

Coolsculpting Female Face Before

Πριν

Coolsculpting Female Face After

8 εβδομαδες μετα

Coolsculpting Female Face Before

Πριν

Coolsculpting Female Face After

8 εβδομαδες μετα

Coolsculpting Male Face Before

Πριν

Coolsculpting Male Face After

8 εβδομαδες μετα

Coolsculpting Male Face Before

Πριν

Coolsculpting Male Face After

8 εβδομαδες μετα

Coolsculpting Male Face Before

Πριν

Coolsculpting Male Face After

8 εβδομαδες μετα

Coolsculpting Male Face Before

Πριν

Coolsculpting Male Face After

8 εβδομαδες μετα