ΝΕΟ!

Ενημερωθείτε στο 211.013.7001 για τις νέες, μηνιαίες προσφορές.

Το κόστος της θεραπείας Coolsculpting εξαρτάται από το εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας που θα σχεδιαστεί αποκλειστικά για εσάς.

Το κόστος της θεραπείας Coolsculpting εξαρτάται από το εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας που θα σχεδιαστεί αποκλειστικά για εσάς.

Ο εξειδικευμένος ιατρικός σύμβουλος του CoolSculpting θα δημιουργήσει μαζί σας το πλάνο θεραπείας το οποίο θα είναι κατάλληλο για το σώμα σας, τους στόχους σας, πάντοτε με βάσει τις προσδοκίες σας καθώς και τις οικονομικές σας δυνατότητες.

Προγραμματίστε ένα Δωρεάν Ραντεβού ενημέρωσης.

Η πρώτη θεραπεία Coolsculpting στην Ελλάδα έγινε από εμάς

Είμαστε η Κλινική που έφερε το Coolsculpting στην Ελλάδα.

Η μόνη Κλινική με 2 συσκευές Coolsculpting

Είμαστε η Κλινική που έφερε το Coolsculpting στην Ελλάδα.

Η θεραπεία ολοκληρώνεται στον μισό χρόνο, χωρίς επιπλέον κόστος.

Χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα και τις 2 συσκευές επιτυγχάνουμε 2πλάσια ταχύτητα συνεδρίας, μειώνοντας τον χρόνο στο μισό.

Διαθέτουμε τις καινούργιες, πιο αποτελεσματικές κεφαλές

Είμαστε η πρώτη κλινική που προμηθεύεται τις νέες, μεγαλύτερες και πιο αποτελεσματικές κεφαλές Coolsculpting από την Αμερική.

Είμαστε οι μόνοι με εκπαίδευση στην Αμερική

Το προσωπικό μας έχει εκπαιδευτεί στην Αμερική, στα κεντρικά γραφεία της Zeltiq, κατασκευάστριας εταιρείας του Coolsculpting.